Browse By Author Name - Dováľ, Pavel

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dováľ, Pavel: E-learningový internetový modul pre experimentálnu identifikáciu. Oddelenie informatizácie a riadenia procesov FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.