Browse By Author Name - Dorko, Rudolf

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dorko, Rudolf: Tvorba n√°nosov pri spracovan√≠ dreva na papier. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 2 1