Browse By Author Name - Dominov√°, Gabriela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dominov√°, Gabriela: Stanovenie Ň•aŇĺk√Ĺch kovov vo vzork√°ch Ň°peci√°lne Ň°ńĺachten√Ĺch pońĺnohospod√°rskych kult√ļr. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.