Browse By Author Name - Domanov√°, Martina

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Domanov√°, Martina: N√°vrh, zostavenie a testovanie novej pneumotransportnej linky. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 3