Browse By Author Name - Doležalová, Radka

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Doležalová, Radka: Riadenie etážovej rektifikačnej kolóny v riadiacom systéme FOXBORO. Oddelenie informatizácie a riadenia procesov FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.