Browse By Author Name - Dobríková, Ivana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dobríková, Ivana: Vplyv rôznych chelátorov železnatých a železitých solí na oxidačnú silu Fentonovej reakcie. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.