Browse By Author Name - Dobáková, Edita

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dobáková, Edita: Metabolické zmeny Pseudomonas aeruginosa po postantibiotickom účinku vybraných antibiotík. Katedra biochémie a mikrobiológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997.