Browse By Author Name - Dirbák, Ľudovít

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dirbák, Ľudovít: Matematické modelovanie neizotermickej vulkanizácie. Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.