Browse By Author Name - Dimov, Ivan

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dimov, Ivan: VyuŇĺitie vysokoenergetick√©ho Ňĺiarenia pri dońćisŇ•ovan√≠ odpadov√Ĺch v√īd z veńĺkochovov oŇ°√≠pan√Ĺch. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.