Browse By Author Name - Diko, René

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Diko, Ren√©: Prieskum moŇĺnost√≠ extrakcie a pertrakcie cukrov s vyuŇĺit√≠m i√≥nov√Ĺch kvapal√≠n. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.