Browse By Author Name - Diańćik, Ivan

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Diańćik, Ivan: Zmeny Ň°trukt√ļry a vlastnost√≠ polypropyl√©nov√Ĺch vl√°kien pri vyskokor√Ĺchlostnom zvl√°kŇąovan√≠. Katedra chemickej technol√≥gie plastick√Ĺch l√°tok a kauńćuku CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1988.