Browse By Author Name - Devečková, Dagmar

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Devečková, Dagmar: Možnosti regulácie produkcie kyseliny L-mliečnej u Rhizopus arrhizus. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.