Browse By Author Name - Demčáková, Edita

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Demčáková, Edita: Stanovenie neutrálnych lipidov v tkanivách, v plazme a v sére potkanov po diétnych zásahoch. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.