Browse By Author Name - Debnárová, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Debnárová, Zuzana: Vlhčenie a kvalita ofsetovej tlače. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.