Browse By Author Name - Deáková, Eva

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Deáková, Eva: Úprava rastlinného materiálu pred HPLC analýzou biologicky aktívnych látok. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2002.      
Deáková, Eva: Vlastnosti indukovaného transportu organických kyselín do vláknitých húb. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.