Browse By Author Name - Danková, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Danková, Katarína: Chemometrická analýza a klasifikácia biochemických a potravinárskych dát. Oddelenie analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.