Browse By Author Name - Danielie, Branislav

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Danielie, Branislav: Vplyv technologick√Ĺch parametrov na r√ĹchlosŇ• starnutia piva a jeho sledovanie pomocou modern√Ĺch fyzik√°lno-chemick√Ĺch met√≥d. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2