Browse By Author Name - Daniela Žilinská

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Holá, Oľga, Annus, Július, Bušovský, Ladislav, Fedorko, Pavol, Hockicko, Peter, Macková, Soňa, Skákalová, Viera and Daniela Žilinská: Laboratórne cvičenia z fyziky I. 1. vydanie Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1020-2