Browse By Author Name - Danics, Erik

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Danics, Erik: Vplyv ur√Ĺchlen√©ho starnutia na pevnosŇ• medzivl√°knov√Ĺch spojov v Ň°tandardn√Ĺch duplexov√Ĺch h√°rkov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.