Browse By Author Name - Danišová, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Danišová, Zuzana: Izolácia a charakterizácia nových druhov rodu Trichoderma. Katedra potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.