Browse By Author Name - Danišová, Andrea

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Danišová, Andrea: Vonkajšie podnety a vnútorné faktory pracovnej motivácie v praxi. Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita, 2010.