Browse By Author Name - Dana Držíková

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dana Držíková: Enterococcus faecalis - rast a produkcia biogénnych amínov za modelových podmienok. Katedra mlieka, tukov a hygieny požívatín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999.