Browse By Author Name - Dadejíková, Dana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dadejíková, Dana: Riadenie rektifikačnej kolóny ako systému s dvomi vstupmi a jedným výstupom. Katedra automatizácie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1994. 1