Browse By Author Name - Dömötörová, Milena

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dömötörová, Milena: Rýchla kapilárna plynová chromatografia a jej využitie v analýze pesticídov. Katedra analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.      
Domotorová, Milena: Rýchla plynová chromatografia v (ultra)stopovej analýze semiprchavých látok. Využitie v analýze pesticídov. Katedra analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.