Browse By Author Name - Dömötörová, Judita

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dömötörová, Judita: Využitie Fentonovej a podobných oxidačných reakcií na čistenie reálnych a modelových odpadových vôd. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999. 1