Browse By Author Name - Dóša, Peter

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dóša, Peter: Uplatnenie vnútropodnikového controllingu na úrovni malých a stredných podnikov. Katedra manažmentu CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.