Browse By Author Name - Czuczor, Jozef

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Czuczor, Jozef: ҆t√ļdium zn√≠Ňĺenia mnoŇĺstiev emisi√≠ z Tepl√°rne - Z√°pad Z√°padoslovensk√Ĺch energetick√Ĺch z√°vodov v Bratislave. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.