Browse By Author Name - Czibulová, Žaneta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Czibulová, Žaneta: 2-brómetyl-3H-chinazolín-4-ón-prekurzor lineárne anelovaných chinazólov. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000. 4