Browse By Author Name - Czanikov√°, Klaudia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Czanikov√°, Klaudia: Fotochemick√© reakcie chinol√≥nov a ich komplexov s i√≥nmi prechodn√Ĺch prvkov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.