Browse By Author Name - Czímerová, Adriana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Czímerová, Adriana: Záporný náboj vrstiev smektitov a jeho charakterizácia pomocou reakcií s organickými zlúčeninami. Ústav anorganickej chémie, Slovenká akadémia vied, 2004.