Browse By Author Name - Cyprichová, Daša

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cyprichová, Daša: Vytypovať reálne aplikácie vodorozpustného glukánu v mliečnych výrobkoch. Katedra mlieka, tukov a hygieny požívatín CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.