Browse By Author Name - Cvengrošová, Beáta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cvengrošová, Beáta: Mikrobiálna produkcia konjugovaných mastných kyselín. Oddelenie biochemickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.