Browse By Author Name - Cvešperová, Mária

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cvešperová, Mária: Implementácia právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia v Slovnafte a.s.. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.