Browse By Author Name - Cibíková, Mária

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cibíková, Mária: Aplikácia controllingu v podnikovej praxi. Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita, 2010.