Browse By Author Name - Chudejov√°, Gabriela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Chudejov√°, Gabriela: MoŇĺnosti kontroly obsahu niektor√Ĺch kati√≥nov kovov kapil√°rnou izotachofor√©zou v telov√Ĺch tekutin√°ch ńćloveka. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.