Browse By Author Name - Chrvalov√°, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Chrvalov√°, Zuzana: Analytika v cukrovink√°rskej technol√≥gii. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1