Browse By Author Name - Chomisteková, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Chomisteková, Katarína: Produkcia biologicky aktívnych taxoidov kmeňom aktinomycét izolovaným z Taxus sp.. Oddelenie biochemickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.