Browse By Author Name - Chochulová, Alžbeta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Chochulová, Alžbeta: Termická stabilita polymérov a ich zmesí. Oddelenie plastov a kaučuku FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.