Browse By Author Name - Chlepkov√°, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Chlepkov√°, Zuzana: ńĆistenie komun√°lnych odpadov√Ĺch v√īd anaer√≥bnym sp√īsobom pri n√≠zkych teplot√°ch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.