Browse By Author Name - Chalupová, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Chalupová, Katarína: Návrh riadenia rektifikačnej kolóny pre delenie zmesi metanol-voda. Oddelenie informatizácie a riadenia procesov FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.