Browse By Author Name - Cehelníková, Žaneta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cehelníková, Žaneta: Mikrobiálna produkcia kyseliny L(-)-jablčnej. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.