Browse By Author Name - Cecková, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cecková, Katarína: Možnosti exaktného hodnotenia degustácie vín. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.