Browse By Author Name - Candráková, Silvia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Candráková, Silvia: Štúdium modelových systémov starnutia historických dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.