Browse By Author Name - Cíbiková, Hana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cíbiková, Hana: Štúdium procesov starnutia historických dokumentov vplyvom zlúčenín prechodných prvkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.