Browse By Author Name - Cáriková, Iveta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cáriková, Iveta: Príprava horkých derivátov sacharidov. Katedra sacharidov a konzervácie potravín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.