Browse By Author Name - Bedruňová, Martina

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bedruňová, Martina: Anaeróbne spracovanie repných rezkov - vedľajšieho produktu výroby cukru. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999. 2 1