Browse By Author Name - Bednáriková, Andrea

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bednáriková, Andrea: Štúdium starnutia potlačeného papiera. Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.