Browse By Author Name - Bednáriková, Alena

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bednáriková, Alena: HPLC štúdium vybraných derivátov kyselín fenylkarbámových. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.      
Bednáriková, Alena: Optimalizácia v HPLC. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.