Browse By Author Name - Bazelov√°, Zora

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bazelov√°, Zora: ҆t√ļdium disperzie makromolekulov√Ĺch sol√ļtov v chromatografick√Ĺch syst√©moch. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.