Browse By Author Name - Bartoníčková, Soňa

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bartoníčková, Soňa: Posudzovanie investičných programov a projektov podniku - kritériá a prostriedky. Katedra manažmentu CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.